Σάββατο, 21 Αυγούστου 2010

Μνημόνιο υπ’ αριθ. 2, Κεφάλαιο 2: Αποφασίζομεν και διατάσσομεν ότι μόλις γεράσετε δικαιούστε να ψοφήσετε (διότι σύνταξη δεν θα πάρετε)

Σε συνέχεια της προηγουμένης αναρτήσεως, η Ελέω Τρόικας Εθνική Κυβέρνησις σας πληροφορεί ότι ειδικοί ηλεκτρολόγοι εξ Εσπερίας μόλις διεπίστωσαν ότι μάλλον δεν σας αλλάξαμε επαρκώς τα φώτα και άρα έως τις αρχές του 2011 θα καταστεί εθνικώς αναγκαίον να προβούμε σε ορισμένες συμπληρωματικές ρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις, προσαρμογές και αναπροσαρμογές. Όσον αφορά το Ασφαλιστικό, «η Εθνική Αναλογιστική Αρχή θα ολοκληρώσει την αξιολόγηση των επιδράσεων της μεταρρύθμισης για τα κύρια συνταξιοδοτικά ταμεία μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2010 και για τα μεγαλύτερα επικουρικά ταμεία συντάξεων μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2011». Εάν τα αποτελέσματα της αξιολογήσεως δεν ικανοποιούν τους Αυθέντες (εάν, λόγου χάρη, διαπιστωθεί ότι παρά τις έως τώρα περικοπές οι συνταξιούχοι εξακολουθούν να αναπνέουν), θα προβώμε σε «περαιτέρω προσαρμογές των παραμέτρων του συνταξιοδοτικού συστήματος, που θα ολοκληρωθούν έως τα τέλη Ιουνίου του 2011 σε διαβούλευση με ειδικούς εμπειρογνώμονες».

[Εικονογράφηση: Από το κόμικ «Ψόφα» του Γ. Κομιώτη]

Δεν υπάρχουν σχόλια: