Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2010

Χωρίς σχόλια

Διότι κάποια λόγια δεν μπαγιατεύουν, παραμένουν επίκαιρα
(όλα τα λεφτά στο τέλος):

Δεν υπάρχουν σχόλια: